[Acimredzamais neticamais ]

Galvenie » 2012 » Februāris » 16 » Krāsu nozīme
12.08
Krāsu nozīme

KRĀSU NOZĪMES 

Sarkans 

Var simbolizēt kaislību, dusmas seksualitāti, revolūciju, briesmas. Sarkanā ir asiņu krāsa – dzīvības simbols, tajā pašā laikā jāatceras, ka asiņu izliešana nozīmē nāvi. Sarkanais visspēcīgāk kairina mūsu redzi. Tā simbolizē nerimtību, trauksmi, kustību, tos spēkus, kas cilvēkiem liek ciest un atkal atdzimt. Šī krāsa simbolizē drosmi, cīņu un uzvaru. Tā uzbudina un paātrina. Tās devīze ir – nekad neapstāties! Šī krāsa iedvesmo un dod spēku turpināt aizsākto darbu.
Šīs krāsas pozitīvais aspekts – līderība, neatlaidība, cīņa par savām tiesībām, dinamiskums, atzinība, atdzimšana, pateicība.
Savukārt negatīvais aspekts, kad notikusi pārsā­tinā­šanās ar šo krāsu, – neiecietība, cietsirdība, spītība, kareivīgums, fizisks pārspēks. Šī krāsa pastiprina arī kauna un vainas apziņu.
Sarkanajā krāsā ir daudz juteklības. Tā valda pār seksuālajām attiecībām, un viens no galvenajiem tās uzdevumiem ir rūpes par dzimtas turpinājumu. Sarkanā krāsa savā labākajā izpausmē piepilda dzīvi ar kaislību, kas nes gandarījumu, bet negatīvajā aspektā tā ir saistīta ar dzīvniecisku instinktu un izvirtību.
Sarkanā krāsa ir orientēta uz izdzīvošanu un paš­saglabāšanos, tā izjūt vajadzību pēc taisnības

Oranžs 

Oranžo krāsu mēdz asociēt ar sauli, ražas novākšanu – tā simbolizē dzīvību, saprātu. Ja jūties nospiests, oranžā var liecināt ka esi jauna optimisma perioda priekšvakarā. Oranžais simbolizē adekvātu pašvērtējumu. Tāpat kā sarkans arī oranžs var simbolizēt agresivitāti. Šajā gadījumā agresivitāte būs konstruktīvāka, vairāk vērsta uz mērķu sasniegšanu, nevis tiltu graušanu. Oranžā ir arī seksualitātes krāsa. Ja tev kāda persona saistās ar oranžo, tas liecina par spēcīgu tavu iekāri. Šī  esot untumaino ļaužu iecienīta. Tā arī uzlabo garastāvokli. Oranžā krāsa palīdz depresijas, noslēgtības gadījumā, jo veicina emociju atbrīvošanos. Oranžās krāsas pozitīvais aspekts ir spēks, žēl­sirdība, iecietība, neizsīkstoša enerģija, sabiedris­kums un taisnīgums. Bet, pārsātinoties ar šo krāsu, parādās tās negatīvais aspekts – lepnums, tieksme ņemt un neatdot parādus, pašattaisnošanās. Tā ir impulsīva, uzstājīga, optimistiska un draudzīga krāsa, kas simbolizē pētniecisku prātu un intelekta attīstību. Šī krāsa dod iespēju paplašināt izziņas robežas ar aktīvu, radošu darbību. Tā ir arī mērķtiecības krāsa, kas virza uz priekšu, neļaujot sēdēt malā, paslēpties no pro­blēmām, bet liekot aktīvi darboties un risināt samezglotas situācijas. Oranžā krāsa dos spēku un līdzsvaru smagu zaudējumu brīžos un bēdās, palīdzēs pārvarēt nepatīkamus satricinājumus un personiskos apvainojumus. Tā arī palīdzēs atklāt apslēptas emocijas un atbrīvoties no spriedzes. Nepatika pret šo krāsu var norādīt uz bailēm un nedrošību doties uz priekšu, uz pagātnes sāpju un problēmu apslāpēšanu un nevēlēšanos tās risināt. Šīs emocijas bieži var būt saistītas ar tuvu cilvēku zaudējumu, aizvainojumu un netaisnības izjūtu.

Dzeltens 

Dzeltenā krāsa var simbolizēt viltību, arī gļēvulību, neuzticību. Tajā pašā laikā dzeltenā krāsa bieži asociatīvi tiek saistīta ar saulainu laiku, tāpēc var nozīmēt arī prieku un pacilātību. Dzeltenajai tuva ir arī zelta krāsa. Tā liecina par strauju dzīves uzlabošanos, vai arī nozīmīgām jaunām atklāsmēm sevis pilnveidošanā. Zelts ir arī jaunas dzīves sākšana, spēku atgūšana, kā arī „balva” par paveikto. Tā ir saules, siltuma, optimisma un enerģijas krāsa. Dzeltenā ir intelekta krāsa, kas sevī ietver transformācijas spēku. Tā ir kā ceļš no neapzinātā uz apzināto. Šī krāsa cilvēkam palīdz izprast un sasniegt gan garīgās, gan materi­ālas vērtības. Tā ir ļoti aktīva un radoša krāsa, kas palīdz koncentrēt spēku un uzmanību vēlamajā virzienā, lai varētu sasniegtu mērķi.
Krāsu analītiskajā psiholoģijā dzeltenā krāsa norāda uz tieksmi pēc neatkarības un uztveres horizonta paplaši­nāšanas. Šī krāsa liecina arī par cilvēka vēlmi atrast dzīves jēgu un paplašināt komunikācijas sfēru. Šī krāsa ir īpaši ieteicama cilvēkiem, kam grūti uzsākt sarunu, izteikties un dibināt kontaktus. Tā attīsta komunikabilitāti. 

 

Zaļš 

Zaļā krāsa ir dabas krāsa, auglības krāsa. Tā simbolizē mieru un harmoniju. Var liecināt arī par personības attīstību. Daudzviet pasaulē tumšzaļā krāsa tiek asociēta ar naudu, tādēļ bankas to mēdz izmantot savā korporatīvajā imidžā. Tā simbolizē at­dzim­šanu, atjaunošanos, jaunību un izaugsmi. Zaļā krāsa simbolizē harmoniju un līdzsvaru, jo tā stabilizē gan fizioloģiskos, gan psihiskos procesus. Šī krāsa ļauj apjaust savu veselumu un visaptverošu mīlestību. Zaļās krāsas ietekmē vieglāk veidot savstarpēju izpratni un saprašanos. Zaļā krāsa atrodas pastāvīgā attīstībā, tāpēc ir atkarīga no ārējiem apstākļiem. Zaļā krāsa vienmēr meklē sadarbību un saskarsmes punktus.
Zaļā krāsa sevī ietver lielu vēlēšanos ieņemt piemērotu vietu dzīvē. Tā vēlas gūt atzinību un ievērību. Zaļā krāsa iedvesmo un simbolizē arī dzīves lidojumus un kritumus. Tā ir orientēta uz dabas ritmiem, un tai piemīt spēcīga paškontrole. Šai krāsai ir izteiktas spējas atjaunot līdzsvaru un noturēt to starp saprāta interesēm un sirds emocijām. Tā vislabāk atspoguļo emocionālo stāvokli. Ja līdzsvars tiek nojaukts, tas var novest pie sirds saslimšanām. Nepatika pret zaļo krāsu var norādīt uz neapmieri­nā­tību ar savu emocionālo stāvokli, neatrisinātām smagām savstarpējām attiecībām, nesaprašanos vecāku un bērnu starpā, taču tieši šī krāsa palīdz kliedēt negatīvās emocijas. Dažādi zaļās krāsas pasteļtoņi ir piemēroti dzīvojamām telpām. Šī krāsa telpā rada mierīgu un draudzīgu atmosfēru, veicina komunikāciju, mazina spriedzi un vedina cilvēkus uz draudzīgām un konstruktīvām sarunām.

Pelēks 

Pelēks tradicionāli tiek saistīts ar depresiju un vecumu. Pelēks ir vienmuļš. Pelēks kā pāreja starp melno un balto, tādēļ var simbolizēt arī neskaidrību – izplūdušas robežas. Pelēks var nozīmēt mērķu trūkumu. Pelēkā masa un pelēkā ikdiena. Ņem vērā – pat tad, kad pie debesīm ir pelēki mākoņi, aiz tiem slēpjas saule, tādēļ konstruktīva pieeja būtu domāt, kā šos mākoņus kliedēt. Pelēkajai tuva ir sudraba krāsa. Taču nozīme tai ir pavisam cita. Sudrabs var liecināt par kādas vērtīgas rakstura īpašības, zināšanu utt. attīstību. Sudrabs kā mēness krāsa var simbolizēt sievišķo – intuīciju, zemapziņu.

 

Zils 

Zils simbolizē sadarbību, saprāta spēku, lojalitāti, arī vīrišķību, tādēļ šī krāsa ir ļoti populāra korporatīvajā vidē. Šī paša iemesla dēļ tā ir ļoti populāra vīriešu apģērbā – it īpaši tumši zilais. Gaiši zils turpretī var tikt saistīts ar sapņainību – debesis zilākas un zāle zaļāka, gaišzils ūdens. Pasapņot arī ir noderīgi. Zilā krāsa ir arī paškontroles un pašaizsardzības krāsa pret apslēptām domām.

 

Violets 

Mistērija, intuīcija, neviendabība. Violetā krāsa tiek saistīta arī ar mākslinieciskumu, garīgumu un dižciltību. Violets var liecināt par kādas jaunas savas personības šķautnes apzināšanos. Violets var liecināt arī par zināmu nemieru, vairāku iekšēju spēku savstarpējo cīņu. Violetā krāsa rosina iedvesmu, jaunradi un viedus sapņus. Meditācijās šī krāsa palīdz atklāt gan pagātnes apstākļus, gan attiecību samezglojumus.

 

Melns 

Melnajai krāsai var būt ļoti daudz dažādu nozīmju, tādēļ svarīgi būtu apzināties savas šībrīža asociācijas ar to. Melnais caurums, dziļa aka, neapgaismots pagrabs, okeāna dziļumi var simbolizēt zemapziņu. Melnais var biedēt tikai tik ilgi kamēr tas ir svešs un nepazīstams. Ja tu sāksi uzticēties savai zemapziņai (uzticēties dabai, savai cilvēciskajai dabai) iepriekš biedējošās zemapziņas daļas parādīs sevi citā gaismā – kā nepieciešamas tavai personīgajai attīstībai, pilnībai. Jo vairāk tu zemapziņā ielaidīsi savu apziņu, jo vairāk tumsā – gaismu. Ja melnajā tumsā redzi kādu zvaigzni vai citu spožu gaismas avotu, tas var simbolizēt insaitu – jaunu atklāsmi, kura var būt sasniedzama, ļaujot prātam nolaisties zemapziņā un to apzināties. No otras puses melns var arī būt silts un patīkams – bezmiegu mēdz ārstēt, iesakot pacientiem iedomāties, ka viņi ietinušies melnā velveta vai samta audumā.
Melns Eiropas kultūrā tradicionāli tiek asociēts arī ar ļaunumu. Te der atcerēties, ka mūsu iztēle atspoguļo mūsu uztveri, daļu no mums – „ļaunais” (sekojoši arī apspiestais, atraidītais) ir mūsu personības daļa. Tas ir ļauns tikai tik ilgi kamēr tiek apspiests. Ļauj zemapziņai sadarboties ar apziņu un ļaunās lietas tiks transformētas – radošās un noderīgās, palīdzēs sajusties piepildītam.
 Melns var simbolizēt arī apgrūtinātu redzamību. Tādējādi mērķu trūkumu dzīvē, apmaldīšanos. Var nozīmēt arī enerģijas vai gribas trūkumu virzīties uz priekšu. Sekojoši melnā arī var būt depresijas krāsa. Melns tiek asociēts arī ar nāvi – iztēlē nāve neaprobežojas tikai ar ārējo pasauli – tās klātbūtne ir arī mūsu iekšējā pasaulē. Tādējādi melns var simbolizēt arī kaut kādas sevis daļas iekšēju nāvi, padošanos, piespiedu atteikšanos no kaut kā ļoti lolota un sirdij tuva.

Brūns 

Brūnā ir zemes krāsa – tā var simbolizēt kaut ko instinktīvu, juteklisku un estētisku. Arī harmonisku. Brūnā ir arī vēla rudens krāsa tādēļ tai var būt nospiedoša, izsmelta un pat depresīva garastāvokļa piegarša. Ja brūnais ir auksts un tumšs, tev, iespējams, ir jāļaujas savām emocijām – pēc rudens vienmēr seko ziema un pēc tam – pavasaris. Kamēr brūnais nav kļuvis par pelēku vai melnu, tev vēl pietiek iekšēja spēka pašam tikt ar sevi galā. 

 

Balts 

Baltais simbolizē tīrību, nevainību, mieru, laimi, prieku. Baltā krāsa sevi piedāvā

citām krāsām, saskaņojas ar tām. 

 

Rozā

Rozā krāsa saistīta ar beznosacījumu mīlestību, ilgu un sapņu piepildījumu. Tā nozīmē arī spēju piedot un saprast otru. Šī krāsa atspoguļo harmoniju un mīlestību, nomierina, rada komfortu un paātrina atve­seļošanās procesu. Rozā krāsa tiek uzskatīta par ļoti dziedinošu gan fiziskā, gan garīgā ziņā. 

Avots - http://santagute.wordpress.com/category/krasu-nozime/

Kategorija: Simboli, rūnas, krāsu, lietu nozīmes | Skatījumu skaits: 2467 | Pievienoja: Laura | Atslēgvārdi: krāsu nozīme

Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email:
Visi smaidiņi
Kods *: